FOTOKLUB


Aanlyn Kursus in Kreatiewe Digitale Fotografie
KURSUS BESONDERHEDE

Hierdie is `n aanlyn kursus en alle studiemateriaal word per e-pos versend.

Direk na inskrywing en registrasie word die eerste lesing gestuur.

Elke lesing vra vir terugvoering in die vorm van `n werkopdrag, hoofsaaklik fotos, wat per e-pos ingestuur moet word.

Op ontvangs van `n voltooide werkopdrag word die volgende lesing uitgestuur.

`n Evaluering word gedoen van elke werkopdrag wat ingestuur word.

Daar is geen tydskedule nie behalwe dat `n maksimum tydperk van 12 maande toegelaat word.

Die kursus bevat 20 lesings.

Bystand bly deurentyd per e-pos beskikbaar om enige navrae te beantwoord of hulp te verleen.

Die kursusganger moet in besit wees van `n digitale kamera en moet fotos en werkstukke per e-pos kan ontvang en stuur.

Die koste van die kursus is R1800 vooruitbetaalbaar.

Vir meer inligting kontak chris@botweb.co.za

LEERPLAN

Komposisie
Gebruik van Lig
Die Goue Uur
Lensopening en Sluiterspoed
Argitektuur en Perspektief
Fokusdiepte
Kleur
Lense, Zoem en Makro
Blomme
Witbalans en Tuisstudio
Stillewes
Ligsensitiwiteit - (ISO en AC)
Nagfotos
Groepfotos
Landskappe
Modelwerk
Kantbeligting
Swart en Wit
Portretstudie
Kreatief en Aktueel

Fotoklub
Africorp Kantore
Eerste Vloer - Beacon Place
Meadestraat 125 - George - 6530

e-pos : chris@botweb.co.za

Sel : 083 729 0838
© Botweb 2006