BOTWEB
FOTOKLUB


`n Versameling fotos deur amateur fotograwe wat hul fotografie geniet en graag hul werk met ander fotograwe wil deel.

Klublede moet ingeskryf wees vir die fotografiekursus of reeds die kursus voltooi het.


AKTUEEL
ARGITEKTUUR
BESKIKBARE LIG
BLOMME
BOME
FOKUS
FOKUSDIEPTE
GOUE UUR
GROEPFOTOS
INTENSITEIT
KANTBELIGTING
KINDERS
KLEUREKONTRAS
LAASTELIG
LANDSKAPPE
LEEFW RELD
MAKRO
MODELWERK
NAGFOTOS
OORHEERSING
PERSPEKTIEF
PORTRETSTUDIES
PRIM RE KLEURE
SEE
SILHOEETTE
STILLEWES
SWART EN WIT
TOP TWINTIG
TEKSTUUR
UITSONDERLIKKopiereg op elkeen van die fotos op hierdie webtuiste behoort aan die fotograaf en enigeen wat van hierdie fotos wil aanwend tot eie voordeel moet eers die skriftelike toestemming van die fotograaf verkry.

Vir navrae rig `n e-pos aan

fotoklub@botweb.co.za© Botweb Fotoklub 2006